صفحه خالی 2017-07-16T18:19:07+00:00

صفحه خالی چیست؟

با آوادا می‌توانید صفحات خالی ایجاد کنید، در این صفحهات از کد های کوتاه جهت طراحی استفاده می‌شود.
صفحات خالی برای ساخت صفحه های “به زودی” ، “حالت تعمیر” ، ” آپدیت” و… مناسب می‌باشند.

مشاوره جهت خرید